27 C
Hanoi
Thứ Năm, 19/05/2022

Lưu trữ hàng ngày: 05/05/2022

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội

Ngày 5/5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN Phát huy...

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này. - Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy...

Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Ngày 12/5 tới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ dự và chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là thông tin được đưa...

Để học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu thiết thân – Bài 1: Khi “kim chỉ nam” bị cất trong tủ kính

LTS: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng...

Tự phê bình gắn với việc thì khó “tô hồng” hay “bôi đen”

Khi gắn với việc thì dù có “tô hồng” hay “bôi đen” trong phê bình thì cũng khó vì kết quả công việc là cụ thể, người nào phụ trách việc gì, làm được đến đâu, kết quả thế nào đều được thể hiện rõ. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật tổ chức, hoạt...

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác và học thuyết không bao giờ cũ, lỗi thời, lạc hậu

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác và học thuyết không bao giờ cũ, lỗi thời, lạc hậu Nhân Văn Trong số những người có quan điểm đối lập với Đảng ta, có ý kiến cho rằng “chủ nghĩa Mác – Lênin là tư tưởng ngoại lai, do Hồ Chí Minh du nhập từ ngoại quốc vào Việt Nam, đã...

Thời thiết

Hanoi
overcast clouds
27 ° C
27 °
27 °
82 %
3.8kmh
93 %
T5
26 °
T6
29 °
T7
26 °
CN
21 °
T2
25 °