Lưu trữ hàng ngày: 07/06/2022

“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”: Cần hiểu đúng!

10:27 PM - 04/06/2022  159 Khi nói đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo, chúng ta thường đề cập đến luận điểm: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Có những người do vô tình hoặc cố ý đã hiểu sai quan điểm này, từ đó quy chụp C.Mác luôn có thái độ phủ nhận...

Thời thiết

Hanoi
overcast clouds
30 ° C
30 °
30 °
89 %
2.1kmh
100 %
T2
37 °
T3
37 °
T4
29 °
T5
27 °
T6
30 °