21 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Ba 30, 2023
spot_img

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh Ngọc Thành

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi với báo chí về những giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thưa GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng. Ông có thể cho biết quá trình triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua?

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hiện tại, công việc này đang được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Điều này được thể hiện ở việc lần đầu tiên chúng ta có Ban Chỉ đạo thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, văn học nghệ thuật. Nội dung chỉ đạo này được triển khai bài bản từ Trung ương đến địa phương. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm, cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

Kết quả, trước hết, đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta khẳng định mạnh mẽ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước; đồng thời, những kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo, dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và việc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Đây là nội dung quan trọng để thực hiện xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và đã mang lại kết quả tích cực.

Cùng với đó, chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới khi xây dựng luận cứ để công cuộc đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.

Chúng ta cũng đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chúng ta cũng đấu tranh với các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc những vấn đề nóng để xuyên tạc, làm lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng. Cuộc đấu tranh này là thiết thực, đồng bộ bằng việc xây dựng luận cứ cho đấu tranh cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng.

Chúng ta thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền, các trang mạng xã hội bị thế lực này thông qua thực hiện các mục tiêu chống phá. Đây là những kết quả rất thành công thời gian qua.

Bước vào Đại hội, gần như 80-85 % thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ. Kỳ đại hội lần này được đánh giá có không khí phấn khởi, thể hiện niềm tin của xã hội rất tốt, rất đúng về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước ta.

Thời gian qua, công tác phát triển lý luận của Đảng ta có những bước tiến nào, thưa ông?

Phát triển lý luận của chúng ta trong thời gian vừa qua là kế thừa của 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn đã chứng minh được điều đó theo đúng quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chúng ta kế thừa và phát triển, ổn định để đổi mới, đổi mới để ổn định; quan trọng nữa là nhấn mạnh đến yêu cầu về thẩm định thực tiễn, gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận.

Lý luận ở đây chính là việc chúng ta tổng kết thực tiễn, trưng cất, hoàn thiện bằng chính thực tiễn sáng tạo và cách làm của Việt Nam. Điều này chưa có tiền lệ. Đây là mô hình được thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt, giải quyết được vấn đề về ổn định, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân.

Trong nội dung dự thảo văn kiện cũng nêu hai vấn đề lớn về mặt lý luận, đó là việc nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi những thế lực thù địch không ngừng có những hành động chống phá. Chúng ta cần tiếp tục công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào, thưa ông?

Chúng ta càng thành công, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá. Chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Các thế lực thù địch cũng sử dụng công nghệ mới để chống phá một cách tinh vi nên đây là cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, với sự tham gia của tất cả chúng ta trên Mặt trận tư tưởng lý luận.

Tôi muốn nhắc đến vai trò của những người làm công tác lý luận, xây dựng luận cứ, vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả thành quả của chúng ta, đấu tranh với các thế lực thù địch để vừa răn đe, cảnh báo; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Hiện nay, chiêu trò của các thế lực thù địch rất đa dạng, nhiều âm mưu, sử dụng các trang mạng, có kịch bản, thậm chí xây dựng các giao diện tương tự chúng ta làm lẫn lộn, mơ hồ để người dân không biết được đâu là đúng đâu là sai.

Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Việc khẳng định điều đúng, những mô hình, cách làm mới, hay của chúng ta thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái. Đây là nhiệm vụ của không chỉ các lực lượng chuyên trách mà là sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân trong xã hội.

Xin cảm ơn ông!

Vương Trần (thực hiện)

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt