22 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
spot_img

Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải nâng cao cảnh giác

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển vững bền của đất nước nên thu hút sự quan tâm, kỳ vọng, niềm tin của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Càng đến gần Đại hội, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt này càng là “dịp” mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội “thi nhau”, tăng cường các hoạt động vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội; trên các phương tiện truyền thông hải ngoại, mạng của tổ chức phản động, lưu vong; trên các bog cá nhân…; trong đó công tác nhân sự, chống tham ô, tham nhũng được nhắc đến khá nhiều, lan tràn, thất thiệt…

Về vấn đề này, sự thật là và luôn luôn là:

Thứ nhất, công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự của Đại hội XIII nói riêng là một nội dung trọng yếu, luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành bài bản, theo đúng quy trình và Điều lệ Đảng, chứ không phải là một cuộc “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng nội bộ”, “thủ tiêu đối phương”, “bè cánh chia nhau quyền lực” trong Đảng…

Việc rêu rao “Việt Nam đã chọn xong người làm Tổng Bí thư”, “Cuộc bỏ phiếu là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, danh sách Bộ Chính trị, danh sách “tứ trụ” đã được sắp xếp xong, còn bầu bán chỉ là hình thức”… chỉ là những thông tin giả mạo, bịa đặt. Do đó, không có chuyện “những người có tên trong bản danh sách này sẽ định hướng toàn bộ tương lai của thể chế chính trị Việt Nam” như thông tin full tràn trên mạng.

Loạt các bài viết, trả lời phỏng vấn trên Tiengdan, Danlambao, Chantroimoi. Media, Việt Tân, Youtube, BBC, RFI, Tivi tuần san,… của những Phạm Trần, Nguyễn Dân, Đào Tăng Dực, Bùi Thanh Hiếu… như “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”, “nhân sự Đại hội XIII: Gươm đã tuốt khỏi vỏ”, “nhân sự là cớ để các phe cánh trong Đảng thanh trừng lẫn nhau”, “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt giữa các cá nhân, phe, nhóm lợi ích”, “Bộ tứ của Đại hội tới gồm những ai”, “Ai sẽ nghỉ trong nhiệm kỳ tới” hay “Trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bầu không khí ngột ngạt lan tràn khắp cả nước”; “Cứ đến đại hội thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại gia tăng bắt bớ, đàn áp”… chỉ là kịch bản “tự huyễn”, thâm độc của các “đạo diễn mạng”, các “anh hùng bàn phím” giả danh yêu nước và dân chủ, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền…

Thực tế, thấu hiểu sâu sắc rằng cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành hay bại phần lớn là do cán bộ, trong công tác cán bộ, nhất là nhân sự của mỗi kỳ Đại hội, cho nên, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ… trong mọi hoàn cảnh, mọi kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội của Đảng chứ không phải chỉ đến Đại hội XIII, những vấn đề quan trọng này mới được quan tâm.

Vì thế, những người cố tình dựng chuyện, bịa đặt, xuyên tạc, quy chụp việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, nhất là các cán bộ  cốt cán cho Đại hội XIII là sự “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII” của Ban Chấp hành Trung ương chính là đã kích động, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi kỵ lẫn nhau trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và các cơ quan, ban, ngành chức năng. Nguy hiểm hơn, những thông tin này còn gây hoang mang, nghi ngờ và phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng và Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, đã có lựa chọn cán bộ thì ắt có cán bộ đủ tiêu chuẩn về đức và tài được bầu, được trao đảm nhiệm những trọng trách và đương nhiên cũng có những cán bộ không hội tụ đủ tiêu chuẩn sẽ không được bầu. Sự thật này cho thấy, việc lựa chọn và sử dụng cán bộ của Đảng đảm bảo chặt chẽ, công minh, nghiêm cẩn chứ không phải là thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; là “phản ánh tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ”… như các thông tin sai lệch trong các bài viết, bài nói trên mạng xã hội.

Công tác cán bộ và công tác nhân sự cho Đại hội XIII đã, đang và sẽ được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, nghiêm túc theo tiêu chuẩn cán bộ như Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về công tác cán bộ, nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng, kỳ vọng vào những cán bộ, đảng viên đủ đức và tài được giới thiệu, được tín nhiệm bầu để đảm nhiệm những vị trí, những trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Sự tin tưởng, giám sát và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ các cấp và cấp chiến lược, cấp cao của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ là cơ sở, là động lực để mỗi người được tín nhiệm nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, tham nhũng vốn là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”; không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà luôn là vấn nạn đối với các quốc gia, dân tộc, dù theo chế độ cộng sản chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, dù ở một quốc gia có đa đảng hay một đảng độc quyền lãnh đạo. Cũng như các quốc gia khác, tham nhũng ở Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “giặc nội xâm” và đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, quan liêu đã diễn ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Những thập niên gần đây, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam coi tham nhũng là “quốc nạn” và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng.

Về điều này, ai biết đọc, biết viết đều biết, cho nên phòng và chống tham nhũng nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, thấu lý và đạt tình trên tinh thần xử lý nghiêm những người có hành vi sai phạm vì vụ lợi cá nhân để “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng” theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ XII là hết sức quan trọng và cần thiết.

Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị rất cao, ngày càng quyết liệt, bài bản và hiệu quả, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thiết thực loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh” để làm trong sạch đội ngũ; để chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho nhiệm kỳ mới theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng: Việc tạm đình chỉ chức vụ để khởi tố, xử lý, kỷ luật gần 100 cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Bí thư quản lý nhiệm kỳ XII; trong đó, các lãnh đạo cấp cao như Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng hay đề nghị xem xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình những ngày gần đây cùng nhiều vụ án về tham nhũng, quản lý kinh tế đã được đưa ra xét xử sơ thẩm… đã cho thấy Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hành động quyết liệt trong xử lý những vụ án tham nhũng lớn; được nhân dân, toàn xã hội và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Vì thế, các luận điệu phản động đầy màu sắc kích động cho rằng “tham nhũng, tiêu cực là bản chất của chế độ do một đảng lãnh đạo như ở Việt Nam”; chống tham những là cái cớ để bắt và trấn áp, khai trừ, loại khỏi hàng ngũ lãnh đạo những người “không thuộc phe nhóm”, những cán bộ, đảng viên có tư tưởng cấp tiến, đòi dân chủ trong Đảng… chính là sự xuyên tạc và vu khống; là phủ nhận những nỗ lực và thành tựu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Những điều đó không chỉ khơi lên những nghi ngờ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn cố tình tạo ra góc nhìn sai lệch của cộng đồng quốc tế và nhân dân về tình hình trong nước nói chung, về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. 

Âm mưu, thủ đoạn thâm độc này cần được mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận diện và nâng cao cảnh giác để không mắc mưu, không sa vào bẫy các thông tin nhiễu loạn!

PHỤNG HOÀNG NHI

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt