21 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Ba 30, 2023
spot_img

Cảnh giác trước những luận điệu chống phá Đại hội XIII của Đảng

Càng trong thời điểm chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn cơ hội chính trị càng tăng cường các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự…

Trên Internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, bất mãn cơ hội chính trị cố tình đưa các thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị Đại hội XIII, kêu gọi “đấu tranh xóa bỏ chế độ độc Đảng Cộng sản toàn trị”, “xây dựng nền chính trị đa nguyên, đa đảng…”

Một số thế lực bên ngoài xuyên tạc, “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa tới… như đúng rồi !

Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng “tọa đàm”, “phản biện”, “góp ý” cho Đảng, tập hợp các diễn đàn và mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết “thư ngỏ”, “kiến nghị”, phát tán tài liệu vu cáo, đả kích Đảng, Nhà nước, chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là giới trẻ, cư dân mạng, trí thức, văn nghệ sĩ…

Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì một mặt họ bịa đặt chuyện “đấu đá” “phe này” “phe kia”, “phe bảo thủ”, “phe cấp tiến”, “phe thân Mỹ”, “phe thân Tàu”… Mặt khác, họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng.

Vậy, thực chất những luận điệu đó như thế nào? Và mục tiêu của chúng là gì?

Trước hết cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tất nhiên, cũng như các kỳ đại hội đảng trước và trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng sáng tạo lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

Đến nay, việc lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII và các công việc chuẩn bị Đại hội đang được thực hiện tích cực, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, thể hiện sự bài bài cả về nội dung các báo cáo và công tác chuẩn bị nhân sự. Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, chất lượng, dân chủ, công khai.

Có thể nói, Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác chuẩn bị Đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.

Cũng dễ hiểu càng trong những dịp trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch, bất mãn cơ hội chính trị càng “ra sức bày tỏ” “tâm thư” thực hiện “mưu hèn kế bẩn” để đan dệt và tung tin bịa đặt, âm mưu phá hoại kích động chia rẽ từ bên trong, tấn công từ bên ngoài. Vì vậy, mỗi người dân và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận diện rõ những luận điệu sai trái, đề cao cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bất mãn cơ hội chính trị, phản động…

Lấy chính nghĩa thắng gian tà, lấy trí tuệ, chí nhân để dựng xây, mỗi người một viên gạch, từng ngày từng ngày, chuẩn bị thành công và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

Đông An

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt