21 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
spot_img

Cảnh giác với giọng điệu “ngọt ngào” nhưng man trá

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng: “Nhờ sức đoàn kết đấu tranh chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh em trong một nhà, không còn có sự phân chia nòi giống, tiếng nói nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng phải đoàn kết hơn nữa”[1]. Vậy mà, để bôi đen và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sử dụng chiêu bài “diễn biến hòa bình”, S.T.T.D K’ Tien đã bộc lộ giọng điệu “ngọt ngào” nhưng man trá của mình trong bài viết “Đồng bào Thượng & đồng bào thiệt” đang trên Danlambao những ngày đầu tháng 12/2020.

1. Bao năm nay, S.T.T.D K’ Tien thường hay ngẫm nghĩ về thân phận mình và những người đã bỏ Tổ quốc ra đi như mình bằng những dòng tự sự nghe rất “ngọt ngào” song vô cùng man trá. Nó “ngọt ngào” bởi nỗi nhớ quê hương, đất nước; có quê hương, đất nước mà không thể trở về vì đã chống đối, đã điên cuồng phủ nhận nỗ lực và quyết tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả một dân tộc trên hành trình đấu tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nó man trá là vì S.T.T.D K’ Tien mỗi khi cảm thấy chua xót cho thân phận nổi trôi của mình lại than thân, trách phận, đổ lỗi cho thể chế, cho vấn đề chủng tộc ở Việt Nam mà không tự nhìn lại, suy nghĩ lại về bản thân mình.

Lý do S.T.T.D K’ Tien và những người như ông ta, dù là người Kinh, người Thượng hay đồng bào dân tộc thiểu số nào tự rời bỏ Tổ quốc chính là không thể/không chịu thừa nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đã không thể làm được cái điều mình muốn, thâm độc và bịa đặt, S.T.T.D K’ Tien viết: “Dù ở trong hay ngoài nước, đối với đám người Kinh – nói chung – đồng bào Thượng có lẽ chưa bao giờ là đồng bào thiệt cả. Với tâm thức hẹp hòi này thì dân Việt sẽ còn gặp nhiều thảm kịch lớn về vấn đề chủng tộc, cho dù chế độ hiện hành không còn tồn tại” để kích động đồng bào Thượng ở Tây Nguyên chống chế độ.

2. Khi bôi đen một sự thật, phủ nhận vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, đồng bào Thượng ở Tây Nguyên nói riêng trong hành trình đấu tranh vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, S.T.T.D K’ Tien lại quên rằng, trên mảnh đất Việt Nam bao đời nay đồng bào các dân tộc anh em đều là chung một cội, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”[2].

Thực tế, việc S.T.T.D K’ Tien mượn cậu chuyện “dự tưởng về chuyến bay hồi hương của một chàng thanh niên, đang hăm hở trở lại Việt Nam, ngay sau khi đất nước này vừa thoát khỏi hiểm hoạ cộng sản”; mượn tâm tư “đào ngũ khỏi quê hương, đất nước” của mình, “phải “quá cảnh” ngay trên mảnh đất quê hương mình”; mượn lời của lời như ông Y Thoat Knul và những số liệu người Việt di tản của Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) từ năm 1990 đến năm 2015, nhất là đưa ra sự kiện ở Tây Nguyên (2001 – 2004) và Điện Biên (2011) để than thân, trách phận và nhắn nhủ “chỉ cầu mong tất cả cộng đồng người Việt ở Hải ngoại và các tổ chức hãy quan tâm đến sự sống của người Thượng tỵ nạn. Đây là lời nói chân thành từ đáy lòng”…, rồi đổ lỗi cho việc mất đất vì người Kinh, đổ lỗi cho việc chính quyền ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính là sự bịa đặt, vu khống thâm độc; là man trá từ chủ ý đến giọng điệu. Vì là “ngọt ngào” song man trá, nên âm mưu và thủ đoạn của S.T.T.D K’ Tien đã bị nhân dân vạch trần; nên cũng không ru ngủ được ai.

3. S.T.T.D K’ Tien biết viết “đối với đám người Kinh – nói chung – đồng bào Thượng có lẽ chưa bao giờ là đồng bào thiệt cả. Với tâm thức hẹp hòi này thì dân Việt sẽ còn gặp nhiều thảm kịch lớn về vấn đề chủng tộc, cho dù chế độ hiện hành không còn tồn tại” mà lại không chịu biết/ không chịu hiểu rõ rằng, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số, đoàn kết các dân tộc là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc…” (Điều 5); Các quy định về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong Hiến pháp được thể chế bằng chế định về Hội đồng Dân tộc (Điều 75). Cùng với đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đã quy định về sự tham gia bình đẳng của các dân tộc thiểu số vào việc bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (Điều 8, Điều 9)…

Đồng thời, chính sách dân tộc cũng luôn được thực hiện nhất quán theo tư tưởng Hồ Chí Minh và “trong chính sách đó có hai điều quan trọng nhất, là: Đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào[3]. Thực tế là, mọi chủ trương, chính sách của Ðảng và Chính phủ đều tập trung cho những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống, sức khỏe của đồng bào các dân tộc thiểu số; xóa mù chữ, nâng cao dân trí, tôn trọng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc…

Cụ thể, xuất phát từ điều kiện đặc thù về tự nhiên, xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán, trình độ phát triển của từng dân tộc, từng vùng, việc thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 về phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Chương trình 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo… đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với vùng đồng bào trong những năm qua.

4. Với địa bàn Tây Nguyên, trong những năm qua, hệ thống chính sách phát triển kinh tế nói chung và chính sách phát triển kinh tế – xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số triển khai trên địa bàn các địa phương khá đồng bộ. Nhờ đó, đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên đáng kể. Trong đó, chính sách đất đai, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai đồng bộ, qua nhiều giai đoạn, thông qua các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên; Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Chương trình 132, 134); Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn…

Tiếp đó, Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 đã tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tiếp tục được thụ hưởng chính sách ưu đãi; đồng thời cũng góp phần tháo gỡ cho các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên những khó khăn bức bách về đất ở, đất sản xuất, giúp đồng bào ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế…

Đơn cử như vậy để thấy rằng, những điều kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, chia rẽ đồng bào Thượng ở Tây Nguyên với đồng bào Kinh nói riêng của S.T.T.D K’ Tien dù được nêu ra dưới bất cứ lý do, với bất cứ giọng điệu nào thì cũng cần phải lên án, vạch trần.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, hn, 2011, t.4, tr.130

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, hn, 2011, t.4, tr.249

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, hn, 2011, t.13, tr.458

Trần Phụng Hoàng Nhi

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt