28 C
Hanoi
Thứ Hai, 02/08/2021

Vận dụng tư tưởng nhân văn Việt Nam, phát huy cao độ sức mạnh...

Phát huy các giá trị nhân văn trong dựng nước và giữ nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Xây dựng hệ bài chuyên luận khoa học bẻ gãy các luận điệu xuyên...

0
Với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác đấu tranh tư tưởng trong tình hình mới, nhất là yêu cầu cuộc...

Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu

Quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán và được toàn thể nhân dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng...

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống bệnh quan liêu

Các phân tích khoa học đã chỉ ra rằng, một nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô chính là bệnh quan liêu.

Bài 3: Lênin về xây dựng Đảng trong đổi mới kinh tế

Lênin đã nêu những vấn đề cốt tử phải làm nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài viết có tiêu đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động...

Bài 2: Ph.Ăng-ghen về chống chủ nghĩa cơ hội

Thực tế cho thấy, rất đông cán bộ, đảng viên hiện nay chưa có điều kiện học tập, nghiên cứu thấu đáo về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bài 1: Bảo vệ “đầu não” và “trái tim”

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiên phong cả về lý luận chính trị và tiên phong cả về tinh thần, tình cảm và hành động cách mạng.

Nhiều nội dung mới được bổ sung trong các quy chế, quy định của...

0
Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, Trung ương đã thảo luận và thống nhất bổ sung mới nhiều nội dung trong các...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền...

Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tố quốc; các thế lực thù địch lại lợi dụng internet và mạng xã hội để ra sức xuyên tạc, chống phá.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết...

0
Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là...

Vẫn “lạc điệu” trong đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam

0
Thêm một lần nữa, những nội dung trong báo cáo mà “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đưa ra trong năm 2020-2021 đều phản...

Thời thiết

Hanoi
broken clouds
28 ° C
28 °
28 °
80 %
3kmh
54 %
T2
36 °
T3
37 °
T4
37 °
T5
37 °
T6
38 °