28 C
Hanoi
Thứ Hai, 02/08/2021

Xây dựng hệ bài chuyên luận khoa học bẻ gãy các luận điệu xuyên...

Với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác đấu tranh tư tưởng trong tình hình mới, nhất là yêu cầu cuộc...

Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu

Quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán và được toàn thể nhân dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng...

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống bệnh quan liêu

Các phân tích khoa học đã chỉ ra rằng, một nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô chính là bệnh quan liêu.

Bài 3: Lênin về xây dựng Đảng trong đổi mới kinh tế

Lênin đã nêu những vấn đề cốt tử phải làm nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài viết có tiêu đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động...

Bài 2: Ph.Ăng-ghen về chống chủ nghĩa cơ hội

Thực tế cho thấy, rất đông cán bộ, đảng viên hiện nay chưa có điều kiện học tập, nghiên cứu thấu đáo về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bài 1: Bảo vệ “đầu não” và “trái tim”

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiên phong cả về lý luận chính trị và tiên phong cả về tinh thần, tình cảm và hành động cách mạng.

Nhiều nội dung mới được bổ sung trong các quy chế, quy định của...

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, Trung ương đã thảo luận và thống nhất bổ sung mới nhiều nội dung trong các...

Tổng Bí thư nêu quan điểm về trách nhiệm của các chính đảng đối...

Kinh nghiệm từ thực tiễn của chúng tôi là phải luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân.

Tuân thủ nguyên tắc tính khoa học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng...

Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị rất to lớn đối...

“Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bài học và...

Vừa qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân" tại Hà Nội.

Toàn văn Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Sau đây là toàn...

Thời thiết

Hanoi
broken clouds
28 ° C
28 °
28 °
80 %
3kmh
54 %
T2
36 °
T3
37 °
T4
37 °
T5
37 °
T6
38 °