25 C
Hanoi
Thứ Năm, 21/10/2021

“Xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, Đảng nhất quán giữa nói và...

Nhà báo lão thành Hà Đăng đồng tình với sự nghiêm khắc của Đảng trong việc xử lý sai phạm, khuyết điểm của cán...

Muốn làm được việc, người lãnh đạo đừng nhìn xuống 4 chân ghế

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói với ông Nguyễn Bá Thanh, khi Quảng Nam - Đà Nẵng vừa chia tách tỉnh rằng: “Muốn...

Lỗi tại quy trình?

Những năm gần đây, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban...

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Đảng “đúng vai, thuộc bài”

“Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là một nguyên tắc hoạt động của Đảng, được Đại hội X của...

Chữa “bệnh” xa dân

Gắn bó mật thiết với nhân dân là phẩm chất cốt lõi thể hiện bản chất, sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam....

Nói thẳng – Làm thật: Cần người “đứng đầu gió”

Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII được ví như "chiếc chìa khóa" mở toang cánh cửa giúp cán bộ dũng...

Tham nhũng, tiêu cực đều dẫn tới nguy cơ mất còn của Đảng, của...

Nhìn nhận vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Hội nghị TW4, ông Đào Duy Quát cho rằng, Tham nhũng, tiêu cực đều...

Kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 4 thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều...

Bế mạc Hội nghị TW 4: Sẽ ban hành Quy định mới về những...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất cao ban hành Quy định...

Vì sao Hội nghị Trung ương 4 ở 3 nhiệm kỳ liên tiếp đều...

Trên cơ sở kết quả của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa...

Đảng muốn mạnh thì phải chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả

Từ Đại hội XIII đến nay, Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có 9 tướng lĩnh cấp cao của...

Phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ đầu những cán bộ suy thoái

Việc phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái cũng giống như chúng ta ngăn chặn không để những đốm...

Thời thiết

Hanoi
scattered clouds
25 ° C
25 °
25 °
94 %
2.6kmh
32 %
T4
25 °
T5
25 °
T6
18 °
T7
19 °
CN
19 °