22 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023
spot_img

Coi trọng liên kết vùng, tạo động lực để xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Cùng đi có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Lãnh đạo Quân khu I,…

Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, bí thư, chủ tịch các thành phố, huyện, Tổng Bí thư nêu rõ: Thái Nguyên là tỉnh có vị trí chiến lược rất quan trọng, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Thái Nguyên luôn đóng vai trò vừa là “phên giậu”, vừa là “hậu phương” vững chắc để quân và dân ta triển khai lực lượng chống giặc ngoại xâm. Người dân Thái Nguyên có truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Thế hệ nối tiếp thế hệ, chiến công nối tiếp chiến công đã tô đẹp thêm những trang sử vàng về truyền thống hào hùng của mảnh đất và con người Thái Nguyên nhân hậu.

Về nhiệm vụ năm 2023, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cần nhận thức đúng và sâu hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Các cấp ủy cần đổi mới và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực công tác; phân công, phân nhiệm trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”; nêu cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác mà Đảng bộ đã đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tập trung ưu tiên các nguồn lực và tổ chức thực hiện thật tốt, có hiệu quả 5 định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định.

Trong đó, đặc biệt chú ý quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên trong vùng trung du và miền núi phía bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng Thủ đô Hà Nội; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo Tổng Bí thư, Thái Nguyên cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân,…

Trước mắt, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh cần quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống, trước mắt là vui Xuân đón Tết Quý Mão thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Trong mọi chiến lược, chương trình, kế hoạch, tỉnh cần hết sức chú ý kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện.

Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường an toàn, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt là chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Các cấp ủy đảng cần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trước hết phải có các giải pháp cụ thể, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian vừa qua.

Vui mừng với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Tổng Bí thư mong rằng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 20 đã đề ra, để Thái Nguyên sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp lớn, hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc, vùng Thủ đô Hà Nội và của cả nước, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp mừng Xuân, đón Tết Quý Mão – 2023, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên anh hùng ngày càng tiến bộ và đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư cũng gửi đến cán bộ, đảng viên và toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh nhà lời chúc mừng năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo Tổng Bí thư kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, tỉnh đã xác định 5 định hướng lớn để triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây thực sự là những chủ trương và hướng đi đúng, trúng.

Trong điều kiện kinh tế thế giới suy giảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59% (cao hơn bình quân chung của cả nước); thu nhập bình quân đầu người đạt 107 triệu đồng/người, tăng 12 triệu đồng/người so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18,54 nghìn tỷ đồng, vượt gần 4 nghìn tỷ đồng so với dự toán, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, quốc phòng, an ninh, tỉnh Thái Nguyên cũng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Công tác giáo dục-đào tạo, y tế, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng.

Đặc biệt, Thái Nguyên đã và đang là một trong những địa phương đi tiên phong trong công tác “chuyển đổi số” trên cả 3 lĩnh vực (Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số) đã và đang có tác động tích cực, toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số và là tỉnh dẫn đầu trong việc thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào sự đóng góp của đầu tư nước ngoài; chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khai thác khoáng sản còn để xảy ra nhiều sai phạm; nhiều công trình, dự án chậm tiến độ.

Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương; cá biệt có cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh còn vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý kỷ luật đảng, xử lý hình sự, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng bộ.

Trước đó, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết đảng viên Nguyễn Trung Lựu 97 tuổi đời, 75 năm Tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, nguyên Giám đốc Viện Quân y 91, Thầy thuốc ưu tú, ở tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên.

Thăm Hợp tác xã Chè Hảo Đạt nằm trong vùng chè đặc sản của tỉnh tại xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tổng Bí thư ra thăm đồi chè, xưởng chế biến chè, cùng hái chè và hỏi chuyện công nhân về tình hình sản xuất, tiêu thụ chè, mức sống của người lao động hiện nay.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, cùng với những con người giàu kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc và chế biến chè đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan chính quyền mà sau 6 năm thành lập đến nay Hợp tác xã Chè Hảo Đạt đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một điểm sáng trong việc góp phần phát triển kinh tế của tỉnh và địa phương.

Doanh thu năm 2021 của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt đạt 12 tỷ đồng; năm 2022, doanh thu 20 tỷ đồng. Ban đầu có 7 xã viên đến nay, Hợp tác xã đã có 50 thành viên và 60% hộ dân trồng chè thuộc xã Tân Cương cung cấp chè cho Hợp tác xã…

BẮC VĂN

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất