22 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
spot_img

Đại hội XIII: Truyền cảm hứng về tương lai tươi sáng của đất nước

Ngày 1/2/2021, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp về nội dung, cách thức và cách thức thông qua các Nghị quyết. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và đoàn kết, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết; đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời kết thúc sớm hơn dự kiến gần 2 ngày.

Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí và đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đặc biệt, với sự thống nhất và tin tưởng cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

1. Kết quả của Đại hội cho thấy, những thông tin lề trái rằng: Văn kiện Đại hội chẳng có gì mới, nên “đó là con đường đi không đến”, là sẽ đưa đất nước Việt Nam đến mãi lạc hậu; rằng Đại hội XIII của Đảng là cuộc tranh giành quyền lực, phe nhóm trong Đảng; là sự chia chác quyền lợi giữa các vùng miền; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng “chỉ là dân chủ của một nhóm người, đại khái là “con vật nào cũng bình đẳng, nhưng có một số con được bình đẳng hơn””; “bỏ phiếu không quan trọng, kiểm phiếu quyết định tất cả”, “việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN tôi cho rằng đó là một điều xấu, không nên làm”; “xây dựng Đảng là xây dựng tình huống”… trên mạng xã hội (báo Tiếng Dân) trước Đại hội và trong những ngày Đại hội diễn ra chỉ là sự bôi đen, bịa đặt của thế lực thù địch luôn có dã tâm chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Kết quả của Đại hội là sự kết tủa sức mạnh nội lực của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng – cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân; là sự thể hiện cao của nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của mỗi đại biểu dự Đại hội trước Đảng, trước Tổ quốc và Nhân dân, nên có sức mạnh truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vào tương lai tươi sáng của đất nước. Lời phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Đại hội: “Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động…” để sớm đưa Nghị quyết đại hội XIII vào cuộc sống không chỉ là lời hứa, là vinh dự và trách nhiệm của Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà còn chính là lời hứa của mỗi cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.

3. Kết quả của Đại hội cho thấy Đảng là một khối thống nhất. Sức mạnh của Đảng là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động; là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; là sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, đồng lòng ủng hộ… Việc Đảng tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng… không chỉ thể hiện sự kiên định, bản lĩnh của một Đảng Mácxít cách mạng chân chính – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện mà còn chứng tỏ vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

4. Kết quả của Đại hội về công tác nhân sự thêm một lần khẳng định rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở muốn xứng đáng là người lãnh đạo – người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thì nhất định phải/luôn luôn phải rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mỗi người ở từng vị trí công tác của mình phải luôn phụng sự và liêm chính; phải tận tâm, tận lực vì dân, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

5. Trong niềm vui chung và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào lời hứa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội”, Nhân dân kỳ vọng vào một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo đúng định hướng được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thành công của Đại hội XIII cũng cho thấy một sự thật là, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, những nội dung liên quan đến đại hội XIII nói riêng, nhất là về công tác nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhằm chia rẽ/tách rời Đảng với dân tộc, Đảng với Nhân dân và kiều bào yêu nước thì càng lộ rõ dã tâm thâm độc, xấu xa của họ. Những luận điệu phản động của những người mượn danh yêu nước, dân chủ để chống Đảng này xuất hiện trong không khí mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và mừng thành công Đại hội XIII của Đảng đang bừng lên trong cả nước nhất định sẽ được nhân dân nhận diện và cảnh giác cao độ.

Hơn nữa, dù được lấp liếm dưới hình thức nào thì những luận điệu phản động đó cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới, niềm tin tưởng và khát vọng mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước thành công của Đại hội XIII và tươi lai tươi sáng của đất nước./.

Trần Phụng Hoàng Nhi

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt