22 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023
spot_img

Đảng phải rèn luyện thanh niên

Đảng phải rèn luyện thanh niên

Công Minh

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang tung ra luận điệu chống phá mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với thanh niên, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Họ cho rằng ở Việt Nam, thanh niên sống không có tương lai, tài năng không được trọng dụng; Đảng không chăm lo xây dựng, phát triển  tuổi trẻ, tuổi trẻ đang thiếu niềm tin vào Đảng, đang nhạt Đảng, khô Đoàn…

Nhưng thực tế tư tưởng, việc làm của lãnh tụ Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cách mạng và phong trào thanh niên Việt Nam đã bác bỏ những thông tin xấu độc, bịa đặt, chống đối trên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò vị trí của Thanh niên.

Trong bài báo “Đội Thanh niên xung phong” đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 11 – 11 – 1953, Hồ Chủ tịch viết: Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết hợp lòng hăng hái đó và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ”. Vì vậy, người luôn yêu cầu Đảng phải rèn luyện, giúp đỡ thanh niên.

Hồ Chí Minh xác định Đảng phải rèn luyện, giúp đỡ thanh niên một cách toàn diện, chú ý rèn đức, luyện tài, lý luận kết hợp với thực tiễn; tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện phấn đấu, qua đó phát triển Đoàn, phát triển Đảng. Vào tháng 1 – 1960, Hồ Chủ tịch yêu cầu: “Đảng cần phải giúp đỡ Đoàn Thanh niên Lao động phát triển tốt, đồng thời cần phải lựa chọn những đồng chí đoàn viên đã kinh qua thử thách và đã đủ điều kiện đưa họ vào Đảng”. Người cũng chỉ ra việc quan trọng là xây dựng động cơ, mục đích vào Đảng cho tuổi trẻ.

Một trong những biện pháp giáo dục thiết thực cho thanh niên là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và chính các thanh niên. Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, rèn luyện tiến bộ. Người dạy: “Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương mẫu” và: “Đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình để tiến bộ”. Hồ Chí Minh cũng chú ý lấy những tấm gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là gương sáng của các anh hùng liệt sĩ để giáo dục tuổi trẻ. Trên Báo Nhân Dân số 3649 ngày 26 – 3 – 1964, dưới bút danh Chiến sĩ, Hồ Chí Minh đã viết bài Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng: “Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dìu dắt, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi: “Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Trỗi là một tấm gương cách mạng sáng ngời cho một người yêu nước – nhất là cho các cháu thanh niên học tập”.

Hồ Chí Minh còn chú ý đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên già và trẻ, giữa đảng viên tuổi Đảng cao với đảng viên mới được kết nạp vào Đảng. Ngày 18 – 1 – 1967, trong Bài nói tại lớp cán bộ lãnh đạo cấp huyện, Hồ Chí Minh phân tích: “Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ. Một số ít cán bộ già mắc bệnh công thần, cho mình là người có công lao, hay có thái độ “cha chú” với cán bộ trẻ, đảng viên trẻ nói gì cũng gạt đi, cho là “trứng khôn hơn vịt”, “măng mọc quá tre”… Còn cán bộ trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các đồng chí già có kinh nghiệm”.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có quy định rất rõ ràng, cụ thể về việc Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Điều 44 của Điều lệ quy định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”. Điều lệ cũng quy định cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đảng viên còn trong độ tuổi đoàn thì phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức của đoàn.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Đảng thường xuyên có chủ trương, chính sách, biện pháp tích cực để rèn luyện phát triển đoàn viên thanh niên, góp phần vào sự vững mạnh, đóng góp to lớn của tuổi trẻ với đất nước. Tình hình mới hiện nay đòi hỏi Đảng phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc, hiệu quả của Đảng với phong trào thanh niên và công tác Đoàn. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tình thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, tháng 12 – 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Tôi xin đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới; tin tưởng và mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của địa phương, đơn vị. Chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành”.

Với sức mạnh trên và nỗ lực của tuổi trẻ cả nước, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn viên Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt