Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.

Bịa đặt, tung tin sai sự thật về công tác nhân sự.

Kích động, kêu gọi người dân không tham gia bầu cử.

Lợi dụng chiêu trò “tự ứng cử” để gây rối.

Đó là những chiêu trò, âm mưu mà các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tiến hành, nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, đánh giá phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Một trong những nội dung chống phá chính là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.

Đối diện tháng 4: Chống xuyên tạc về bầu cử Quốc hội (20h10 trên kênh VTV1) - Ảnh 1.
Đối diện tháng 4: Chống xuyên tạc về bầu cử Quốc hội (20h10 trên kênh VTV1) - Ảnh 2.

Những chiêu trò, âm mưu mà các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tiến hành, nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trắng trợn hơn là đưa ra những yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đó là những đòi hỏi hết sức phi lý.

Bằng cách lấp liếm những quy định đã được thể chế hóa thành hiến pháp và pháp luật, lập lờ câu chữ, những tổ chức phản động như Việt Tân cùng với một vài trang mạng vốn thiếu thiện chí với Việt Nam trắng trợn xuyên tạc vai trò lãnh đạo công tác bầu cử của Đảng, trong đó có bản chất của việc Đảng giới thiệu người ra ứng cử.

Vài tháng trước kỳ bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, những luận điệu hết sức phản động này lại lan truyền trên không gian mạng.

Cùng nhận diện những thủ đoạn, chiêu bài chống phá bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong chương trình Đối diện Tháng 4

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây