Nam Bộ kháng chiến – Những giá trị trường tồn từ “ Thành đồng Tổ quốc”

Công Minh

Ngày 23 – 9 – 1945, thực dân Pháp dựa vào lực lượng và vũ khí của quân Anh, nổ súng gây hấn ở Nam Bộ, bắt đầu cuộc xâm lược nước ta một lần nữa.

Quân và dân Nam Bộ đã anh dũng chiến đấu làm nên một Nam bộ kháng chiến với chiến công và những giá trị to lớn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Tháng 2 – 1946, Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ tặng quân và dân Nam Bộ danh hiệu vẻ vang “ Thành đồng Tổ quốc” và sau đó, Người gửi điện khen ngợi: “ Sự anh dũng của đồng bào trong đó đã làm gương cho đồng bào toàn quốc noi theo. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ gian nan, kiên quyết tranh đấu đến cùng, thì trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất, độc lập nhất định thành công”. Nam Bộ “ Thành đồng Tổ quốc” trở thành biểu tượng cao đẹp, niềm tự hào to lớn của Nam Bộ và cả dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó với nhiều thủ đoạn, chiêu bài xấu xa, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chống phá nhằm phủ nhận ý nghĩa, những bài học thành công của Nam Bộ kháng chiến. Chúng đưa ra quan điểm cho rằng lúc bấy giờ Nam Bộ không cần thiết tiến hành kháng chiến. Thậm chí có ý kiến xuyên tạc: vì Nam Bộ nổ súng kháng chiến dẫn đến cuộc chiến tranh Nam – Bắc không cần thiết sau này. Chúng còn lợi dụng để xuyên tạc tình hình Nam Bộ hiện nay, nhất là trong phòng chống dịch Covid – 19. Như tìm mọi cách chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, giữa TP. Hồ Chí Minh với Trung ương, với cả nước, với quân đội…Bọn phản động Việt Tân liên tục xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước không quan tâm đến TP. Hồ Chí Minh, bịa đặt rằng người dân bất bình với chính quyền và lực lượng chức năng tham gia chống dịch…

Trở lại lịch sử tháng 9 – 1945, chúng ta không bị bất ngờ trước âm mưu, hành động tái xâm lược của thực dân Pháp. Trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.  Hồ Chủ tịch và Đảng, Chính phủ luôn quan tâm theo sát, lãnh đạo, chỉ đạo cuộc chiến đấu của Nam Bộ. Ngay tại Sài Gòn, ngày 9 – 9 – 1945, Tổng bộ Việt Minh đã ra lời kêu gọi: “Trong hạ tuần trước, chúng ta đã đem lại chánh quyền cho dân tộc một cách rất hòa bình và nhanh chóng. Nhưng bây giờ  chúng ta sắp phải đem xương máu ra để giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc. Bọn thực dân Pháp đang muốn xâm phạm nó…Muốn tránh nỗi lầm than và cay đắng của bảy tám mươi năm qua, chúng ta hãy lột mặt nạ bọn khiêu khích…thi hành triệt để huấn thị của chánh phủ lâm thời”. Ngay trong ngày 23 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đã đồng ý ủng hộ quyết tâm kháng chiến của cấp ủy, chính quyền, quân và dân Nam Bộ, đồng thời có nhiều chỉ đạo, chi viện, hỗ trợ. Ngày 26 – 9 – 1945, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã phát Thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào Nam Bộ “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ…Tôi chắc và toàn quốc, đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hi sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà”. Trung ương đẩy mạnh ngoại giao để thế giới ủng hộ Nam Bộ, ủng hộ Việt Nam. Ngày 25 – 9 – 1945, Hội đồng Chính phủ đã họp và quyết định gửi bản phản kháng cho Anh và Đồng minh cùng một bản tuyên cáo đến quốc dân và quốc tế, khẳng định: nếu người Pháp trở lại xâm lược thì Việt Nam sẽ quyết chiến chống quân xâm lược. Ngày 26 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ chiến đấu với tinh thần “ Thà chết tự do, không sống nô lệ”, trong đó Người căn dặn: “ Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời : đối với những người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cẩn thận, nhưng phải đối đãi với họ cho khoan hồng. Phải làm cho thế giới trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: Chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán; làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp nước”. Những chỉ đạo và hoạt động tích cực ấy đã góp phần phân hóa trong nội bộ địch cũng như các lực lượng chống đối, bất lợi khác lúc đó, tạo ra  lợi thế cho Nam Bộ và Việt Nam kháng chiến.

Ngày 26 – 9 – 1945, Chính phủ lâm thời kêu gọi cả nước “… hãy ủng hộ phong trào đấu tranh oanh liệt của đồng bào Nam Bộ”. Trong Thư gửi đồng bào Nam Bộ, Hồ Chủ tịch khẳng định: “ Đồng bào Nam Bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trường để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam. Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Cả nước đã đồng lòng, chung sức hướng về Nam Bộ, chi viện cho Nam Bộ. Quỹ Nam Bộ kháng chiến ra đời, những đoàn quân Nam tiến với hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện vào Nam Bộ chiến đấu cùng quân và dân “ Thành đồng Tổ quốc”…

Chiến công của quân dân Nam Bộ cũng xuất phát từ ý chí quyết tâm, sự chủ động, sáng tạo trong đường lối, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Ngày 23 – 9 – 1945, Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam Bộ đã họp khẩn cấp để bàn về các biện pháp thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch về kháng chiến bảo vệ chính quyền cách mạng và độc lập tự do của Tổ quốc. Vừa nhanh chóng xin chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền Nam Bộ kịp thời chủ động chỉ đạo quân dân kháng chiến. Ủy ban kháng chiến Nam Bộ được thành lập và ban hành ngay lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ vùng lên chiến đấu: “Tất cả đồng bào, già, trẻ, trai, gái, hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược…Từ giây phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là diệt giặc Pháp và tiêu diệt tay sai của chúng”.

Yếu tố trực tiếp hết sức quan trọng lúc này chính là sức mạnh tổng hợp quân dân cùng đoàn kết đánh giặc của quân và dân Nam Bộ.

Nhân dân Nam Bộ đã tin theo Đảng, đoàn kết, thống nhất, huy động và phát huy cao độ sức mạnh chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân. Chiều ngày 23 – 9 – 1945, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ kêu gọi: “ Đồng bào hãy đoàn kết để bảo vệ quốc gia, thực hiện tổng đình công và bất hợp tác với địch, phá hoại đường giao thông, phong tỏa vận chuyển, tiếp tế để bao vây địch”. Nhân dân đã chủ động, tích cực tổng đình công, bãi chợ, bãi công, không hợp tác với quân Pháp xâm lược, phát triển chiến tranh du kích và lực lượng tự vệ  để chiến đấu, bao vây, tiêu hao sinh lực địch…Nhân dân cũng cưu mang, hỗ trợ, giúp sức, đồng hành cùng lực lượng vũ trang kiên cường đánh giặc và thắng giặc. Nhân dân Nam Bộ đã làm sáng rõ lời Hồ Chủ tịch trong Thư gửi đồng bào Nam Bộ ngày 26 – 9 – 1945: “Chúng ta nhất định thắng vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân”.

Lực lượng vũ trang Nam Bộ, lúc đầu với chủ yếu là các đội du kích, đội tự vệ chiến đấu tuy chỉ có vũ khi thô sơ, gậy tầm vông, giáo mác…đã vượt khó, anh dũng chiến đấu, vừa đánh giặc giữ đất, vừa phát triển lực lượng về mọi mặt. Đồng thời phối hợp với các lực lượng Nam tiến chi viện của cả nước cùng sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung.

Tất cả đã làm nên một Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, bao vây, tiêu hao sinh lực địch, đánh bại âm mưu đánh chiếm Nam Bộ trong vòng 3 tuần của thực dân Pháp, đã góp phần tạo thuận lợi để các địa phương khác có thời gian, điều kiện chuẩn bị mọi mặt cho toàn quốc kháng chiến và giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cũng từ đó, Nam Bộ tiếp tục trưởng thành, phát triển, tiên phong cùng cả nước chống Mỹ và thắng Mỹ, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Ngày nay TP. Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế cả nước, đóng góp từ 23% – 25 % GDP và 27% Ngân sách Nhà nước. Trong cuộc chiến đấu phòng, chống đại dịch Covid -19, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục kiên cường dũng cảm, phát huy, nhân rộng những truyền thống, những bài học quý báu của Nam Bộ kháng chiến năm xưa. Sức mạnh từ sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân; sự chủ động, quyết liệt, năng động, sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ, các tỉnh khu vực phía Nam, sự chi viện tích cực của cả nước, đồng hành của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng…đã, đang và sẽ là nguồn động lực để Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc” cùng cả nước Việt Nam vượt qua dịch bệnh và phát triển ngày càng giàu mạnh.

Xin kết thúc bài viết bằng những lời tâm huyết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong Thư gửi cử tri TP. Hồ Chí Minh ngày 16 – 9 – 2021: “ Chúng ta đoàn kết, nắm chặt tay nhau cùng đẩy lùi những làn sóng tấn công của đại dịch, trong đợt dịch thứ tư nguy hiểm này chúng ta càng phải đoàn kết hơn nữa, một tinh thần “ TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM” cần tiếp tục được phát huy, thời gian qua cả nước ưu tiên dành nhân lực, vật lực, vắc – xin, vật tư y tế…để TPHCM chống dịch. TPHCM chống dịch thành công cũng tạo nền móng thành công cho cả nước. Chúng ta giữ vững niềm tin ở tinh thần Việt Nam, cùng tin tưởng về một tương lai tươi sáng, nhất định sẽ kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây