36 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
spot_img

Phạm Trần lại nhem nhẻm chống phá

Fake news communication concept and hoax journalistic reporting as a person with text coming out of an open mouth as false media reporting metaphor and deceptive disinformation with 3D illustration elements.

Phạm Trần lại nhem nhẻm chống phá

PHƯỢNG HOÀNG

Im ắng chưa được bao lâu, Phạm Trần lại ra rả kích động và chống Đảng Cộng sản Việt Nam khi bôi nhọ những người trí thức Việt Nam, những cán bộ, đảng viên của Đảng và nhất là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng trong bài viết “Trí thức lạc hậu, cán bộ lung tung” đăng trên Danlambao ngày 25/11/2020.

Chuyện là, cộng đồng mạng không ai lạ gì Phạm Trần, những giọng điệu của Phạm Trần, bởi dù uốn éo cho mềm mại hay cứng rắn như xông trận, thì giọng điệu phản động ấy, tâm tư u tối đầy màu sắc hận thù ấy của y về Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa đang xây dựng ở Việt Nam cũng vẫn hiển hiện. Nên là, đọc qua hay đọc kỹ thì đều thấy Phạm Trần luôn nhem nhẻm, nhai nhải những luận điệu thù địch, chống phá trong các bài viết ấy khi cho rằng:

1) Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong tiến trình cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng chả có gì đáng nói, đáng ghi nhận khi mà chưa trên dải đất hình chữ S này còn chưa có đa nguyên, đa đảng đối lập, chưa có dân chủ; khi Hiến pháp vẫn “không chấp nhận có đảng đối lập và nhất quyết giữ độc quyền báo chí”, khi vẫn “cấm tư nhân ra báo để kiểm soát tư tưởng người dân”, khi “hơn một nửa là phóng viên, biên tập viên phải viết theo ý muốn của Tuyên giáo với mục tiêu tuyên truyền cho chính sách của đàng và phục vụ đảng là chính”… bởi ở đó vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nói như bị hack não nên chả ai tin đâu Phạm Trần!

2) Trí thức ở Việt Nam, trí thức là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cấp cao “chỉ biết được Đảng gọi dạ bảo vâng”; là đã từng bị uổng phí máu xương vì cuộc nội chiến 30 năm; là phải “hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản”… nên phải thay đổi, “thay vì cứ mãi đi theo Chủ nghĩa Cộng sản đã bị cả thế giới lên án tàn bạo và phản bội lại lẽ sống tự nhiên của con người”.

Khi bôi đen và xuyên tạc như thế về đội ngũ trí thức, về đội ngũ cán bộ, đảng viên, Phạm Trần chắc chả hiểu gì lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng. Bởi, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ nhận thức sâu sắc rằng: Trong mọi thời đại, trí thức luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn vong, hưng thịnh của mỗi quốc gia mà còn đã đánh giá đúng, sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đã có những quyết sách quan trọng liên quan đến đội ngũ tinh hoa này để phát huy vai trò của trí thức – “nguyên khí của quốc gia” trong sự nghiệp cách mạng. Cho nên, những giọng điệu lạc dòng xuất phát từ cái tâm đen tối của y sẽ không thể kích động được nhân tâm.

3) Bôi đen, xuyên tạc vai trò của ngành Tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Không chỉ có vậy, Phạm Trần còn cho rằng, những yêu sách, những ý kiến của nhóm người luôn nhân danh dân chủ, giả danh dân chủ như y để kêu gọi chống phá chế độ, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “đòi bầu cử và ứng cử tự do, trực tiếp để lập lên một Nhà nước pháp quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân”… là “những đề nghị dân chủ hóa chế độ”.

Vì thế, khi một số người vi phạm pháp luật Việt Nam bị khởi tố, bị bắt tạm giam, khám xét về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; trong đó, phải kể đến những cái tên như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Phạm Thị Đoan Trang… thì Phạm Trần liền cho rằng đó là do “Tuyên giáo đã phối hợp với đội ngũ tuyên truyền của Công an và Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng để khoác áo “phản động”, “các thế lực thù địch” và “cơ hội chính trị”, “chống đảng, chống nhân dân” đối với những người đưa ra ý kiến dòi dân chủ và đòi tự do”. Y đúng là một con vẹt chưa thuộc bài, nên chả nhắc bài cho ai được!

4) Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; Việt Nam kiên định đường lối đổi mới toàn diện, đúng đắn của Đảng trong giai đoạn tiếp theo… là lựa chọn, quyết định chính xác của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam và hành trình hơn 90 năm qua đã giành được những thành tựu không thể phủ nhận, song lại bị Phạm Trần cho là “đã lạc hậu và tiếp tục tụt hậu ở thế kỷ 21”.

Sự thật thì, hẳn ai cũng biết, nếu không đi lên chủ nghĩa xã hội, không gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã, thì không thể có một đất nước Việt Nam thay da đổi thịt từng ngày như hiện nay. Vì thế, dù sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã giáng một đòn nặng nề vào mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và các nước Đông Âu, vào học thuyết Mác – Lênin và hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, song chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn của tương lai và là con đường phát triển của Việt Nam!.

Ở Việt Nam, thấm nhuần chỉ dẫn của V.I.Lênin: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt khác nhau của đời sống xã hội”[1], Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam không chỉ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà còn bổ sung và phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội bằng những thành tựu và hiện thực sinh động.

5) Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được chú trọng xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của Đảng, nên dù vẫn còn một số hạn chế, bất cập song không thể vì thế mà phủ nhận những kết quả quan trọng đã đạt được. Trong đó, phải kể đến những “con số biết nói” trong quá trình đổi mới công tác cán bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát; tăng cường phòng và đấu tranh chống tham nhũng; chú trọng kiểm soát quyền lực trong Đảng và trong hệ thống chính trị gắn với phòng và chống để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Những thành công và cả những vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban tham mưu của Đảng đã cho thấy: Cả thành công và hạn chế đều là những bài học kinh nghiệm quý giá.

Theo Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc cấp ủy các cấp nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ cả những thành công và hạn chế đó; việc phát huy dân chủ, trí tuệ, sự sáng tạo, quyền và trách nhiệm của mỗi đại biểu; việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, các quy định, quy chế của Đảng, của Đại hội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm của cá nhân, đặc biệt là các đồng chí trưởng đoàn… sẽ đưa đến thành công của Hội nghị Trung ương tới; nhất là thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội XIII và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Cuối cùng, nói với Phạm Trần là: 1) Những lời nói của người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam không phải chỉ “mua vui được vài trống canh” mà là để triển khai thực hiện vì đất nước, vì nhân dân. 2) Các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng, vào những quyết sách/quyết định chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước của Đảng, cho nên những điều Phạm Trần bôi đen, xuyên tạc, phủ nhận, kích động tâm lý sẽ được nhận diện đúng và không ai sa bẫy. 3) Đất nước Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nhất định sẽ phát triển phồn vinh, hạnh phúc trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hướng đến tương lai, là được soi rọi bởi ánh mặt trời chứ không phải là “cái vòng tù túng của lạc hậu”, không phải là “ngụp lặn trong vùng bùn Mác – Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh” nhé Phạm Trần!.


[1] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, t.30, tr.160

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất