22 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023
spot_img

Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Từ sai lầm đến tội phạm, tội ác

Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Từ sai lầm đến tội phạm, tội ác

Dưỡng Nguyên

Sự lóa mắt, lầm đường, lạc lối cần khắc phục

Sau nhiều năm kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta mới có được cuộc sống hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế –  xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thế nhưng, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại không nghĩ như vậy, họ cấu kết với các thế lực phản động nước ngoài điên cuồng chống phá Việt Nam, từ sự đố kỵ, họ đã bước qua “lằn ranh đỏ”, phát ngôn và làm nhiều việc sai trái, trở thành tội phạm, gây nhiều tội ác. Với việc dùng “trăm phương, nghìn kế” chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, họ xuyên tạc, phủ nhận nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng ta lãnh đạo với mục đích chống phá từ “gốc” cơ sở lý luận, thực tiễn đường lối đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa (TBCN. 

Từ bỏ “cái đuôi định hướng XHCN”, chỉ xây dựng nền KTTT là trái với mục tiêu, lẽ sống của nhân dân ta

Đúng vậy! Phát triển KTTT định hướng XHCN là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta; thể hiện sinh động kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phát triển KTTT của nhân loại vào điều kiện cụ thể, phù hợp với Việt Nam.

Vậy mà những người có quan điểm đối lập với Đảng ta lại cố tình xuyên tạc bản chất nền KTTT định hướng XHCN. Họ phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta giành được từ công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Họ cho rằng KTTT định hướng XHCNlà những yếu tố đối lập nhau như “nước với lửa”, thậm chí loại trừ nhau; Đảng, Nhà nước ta gán ghép định hướng XHCN với KTTT là phản khoa học… Để khắc phục sai lầm, theo họ: Đảng, Nhà nước ta phải bỏ “cái đuôi định hướng XHCN”, chỉ nên giữ lại “KTTT”. Đó là “cách sửa sai tốt nhất để nền kinh tế Việt Nam cất cánh”, phát triển như các nước TBCN, “đúng quy luật khách quan”.

Ý kiến khác lại cho rằng, KTTT vốn là “đặc trưng” của CNTB, vận động theo các quy luật của CNTB, không thể dung hòa với mục tiêu xây dựng CNXH, không thể kết hợp với định hướng XHCN. “Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai lầm khi lấy râu ông nọ cắm vào cằm bà kia”, gắn  “đầu Ngô với mình Sở”; rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang “chơi trò đuổi hình bắt chữ”, rất dễ sa vào hố sâu, vực thẳm, sẽ thất bại thảm hại. Để tránh thảm họa cho dân tộc, theo họ: Đảng, Nhà nước Việt Nam phải “xoay trục”, chuyển hướng sang nền KTTT tư bản chủ nghĩa, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, v.v..

Thực hư luận điệu nêu trên là như thế nào, đúng hay sai, thành tâm hay chứa dựng mưu đồ chống phá đường lối đổi mới, phát triển KTTT định hướng XHCN của Đảng ta? Phải chăng họ đang cố tình gieo rắc sự hoài nghi, tâm lý bi quan, dao động, thiếu niềm tin vào Đảng, Nhà nước trong nhân dân ta; tìm mọi cách phá vỡ sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, Nhà nước; vì sao họ luôn cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam “không biết làm kinh tế”, “chỉ thích gây chiến tranh”, v.v..

Ai cũng biết kinh tế quyết định chính trị nhưng chính trị không phải là sản phẩm thụ động, tiêu cực mà tác động trở lại một cách tích cực đối với kinh tế, nhất là sự phát triển, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách vì nó liên quan trực tiếp đến sản xuất, tăng trưởng kinh tế, chất lượng đời sống nhân dân. Do đó, cơ sở kinh tế như thế nào thì đường lối chính trị phải tương xứng, phù hợp để tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Ai đó đã đồng nhất KTTT với CNTB, khẳng định chỉ có một loại hình KTTT duy nhất, đóKTTTcủa CNTB và nó chỉ có trong CNTB, rồi quy kết Đảng, Nhà nước ta “hai mặt”: “miệng thì nói định hướng XHCN nhưng việc làm thì theo KTTT của CNTB, vì Đảng cho phép và khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Đây cách nhìn sai lệch, cốt để “tung hỏa mù” nhằm gây sự nghi kỵ, dẫn đến sự thiếu tính nhất quán trong Đảng, Nhà nước ta để làm suy giảm niền tin của nhân dân.

Là học giả, tự cho mình là uyên bác mà lại “quên”, “không biết nguồn gốc và bản chất của KTTT là kinh tế hàng hóa” là chuyện nực cười, không thể chấp nhận. Ai cũng biết KTTT là sản phẩm của văn minh nhân loại, không phải là sản phẩm “riêng có” của CNTB, nó đã có từ trước CNTB, được CNTB kế thừa, tiếp thu, sử dụng để phát triển KTTT. Điều ấy sáng rõ như ban ngày, cớ sao họ lại nêu luận điểm vô lý đến vậy; phải chăng họ có dụng ý xấu.

Sự thật là ở thời kỳ đầu, khi mới ra đời, KTTT tư bản chủ nghĩa là KTTT tự do cạnh tranh, chưa có hoặc rất ít sự can thiệp của nhà nước. Lúc đó, sự điều tiết của thị trường – “bàn tay vô hình”, chưa đưa đến nhiều hệ lụy tiêu cực, chưa xảy ra khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ… Ngày nay đã khác, sự phát triển của nền KTTT đương nhiên có sự quản lý của nhà nước, vừa có sự điều tiết bởi “bàn tay vô hình”, vừa có sự điều tiết bởi “bàn tay hữu hình”. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhà nước tư sản có khác nhau nên nền KTTT ở các nước tư bản không giống nhau với nhiều mô hình KTTT khác nhau, do đó vị thế, quyền lực, lợi nhuận của các nhà tư bản cũng khác nhau.

Để tồn tại và phát triển, CNTB đã sử dụng KTTT làm cơ sở xây dựng các mô hình KTTT cho phù hợp với điều kiện của từng nước. Ở những mức độ khác nhau, các mô hình KTTT tư bản chủ nghĩa dù được thừa nhận hay không thừa nhận, khách quan xem xét, chúng ta thấy có một số yếu tố XHCN, tiến bộ, tích cực, chúng ta có thể tiếp thu, vận dụng để phát triển KTTT định hướng XHCN. Bởi đó là “những hạt nhân hợp lý”, có giá trị đích thực, không gì có thể cản trở chúng ta tiếp nhận có chọn lọc “những tinh hoa” để xây dựng CNXH.

Đảng ta xác định KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Đây là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của KTTT, vừa dựa trên cơ sở thực tiễn và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH. Thực tiễn 37 năm đổi mới đất nước đã kiểm chứng sự đúng đắn này, cần gì phải bàn cãi. Việc duy trìtốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khá cao (khoảng 6%/năm) trong 35 năm qua[1] đã chứng minh điều đó.

Không cần “xoay trục” khi nền KTTT định hướng XHCN phát huy tốt tác dụng

Thực tiễn đổi mới ở Việt Nam khẳng định các quy luật của KTTT và định hướng XHCN không đối lập nhau, không loại trừ nhau. Bởi “Nền KTTT định hướng XHCN tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm”[2]. Trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Nhà nước ta tạo ra khung khổ pháp luật cho cạnh tranh; bảo vệ, thúc đẩy, tôn trọng cạnh tranh lành mạnh; điều tiết và kịp thời giải quyết các bất ổn của thị trường. Đó là điều khác biệt cơ bản với CNTB vì trong nền KTTT, người sản xuất và lưu thông hàng hóa đều chạy theo lợi nhuận tối đa, luôn muốn chèn ép đối thủ nên dẫn đến sản xuất dư thừa, khủng hoảng chu kỳ, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây bất ổn xã hội.

Nhận thức rõ điều này, Nhà nước Việt Nam đã có các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm khắc phục những khiếm khuyết này, không để nền kinh tế mất cân đối lớn, không để xảy ra khủng hoảng chu kỳ do tự điều tiết của cơ chế thị trường gây ra.

Các yếu tố bảo đảm định hướng XHCN của nền KTTT gắn chặt với vai trò quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để hạn chế, khắc phục những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, tạo điều kiện phát huy mặt tích cực; hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của KTTT, giúp nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ai đó cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam “kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân” là xuyên tạc sự thật, cần phải xem xét lại nhận định này. Hơn ai hết, khi tiến hành đổi mới, Đảng, Nhà nước ta hiểu rõ nền kinh tế Việt Nam đang ở thời kỳ quá độ lên CNXH nên tất yếu thừa nhận sự tồn tại của đa hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Vì vậy, không ai dại khờ bỏ qua lợi thế và sức mạnh của kinh tế tư nhân, khi nó là một động lực quan trọng, có thể tạo ra một khối lượng công việc và hàng hóa lớn, cần cho xã hội. Vì vậy, nó được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; đồng thời, bình đẳng trước pháp luật và với các thành phần kinh tế khác.

Đảng ta cho phép kinh tế tư nhân phát triển nhưng không đồng nhất với “tư nhân hóa” nền kinh tế trong nền KTTT định hướng XHCN. Quan điểm này luôn được khẳng định nhất quán trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới. Đồng thời, khẳng định rõ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là công cụ, định hướng, điều tiết, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững định hướng XHCN trong phát triển nền KTTT, không để “chệch hướng XHCN”.

Với chủ trương đúng, chính sách hay, biện pháp hiệu quả, Đảng ta không cần “xoay trục”, “chuyển hướng” trong phát triển KTTT định hướng XHCN. Các lý luận gia theo đuôi CNTB nếu không muốn bị bẽ bàng trước sự cố chấp, hãy đọc kỹ và thuộc bài phát triển KTTT định hướng XHCN của Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhận thức mới.

Sự kiểm nghiệm của thực tiễn là khách quan, trung thực

Đảng ta xây dựng nền KTTT định hướng XHCN không chỉ dựa vào tiêu chí về sở hữu, sự điều tiết của thị trường mà còn dựa vào các tiêu chí về mục tiêu phát triển nền kinh tế, xã hội… Điều đó hoàn toàn khác với nền KTTT tư bản chủ nghĩa vì người làm chủ là giới chủ tư bản “kếch xù”, là giai cấp tư sản, là lợi nhuận…Khác với họ, Việt Nam phát triển KTTT định hướng XHCN đúng đắn nên chúng ta giành được những thành tựu to lớn. Vì lẽ đó, nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đã đánh giá Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới; là điểm sáng trên toàn cầu về bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Quan điểm cho rằng, Việt Nam đang đi theo con đường TBCNtrá hình CNXH” là hoàn toàn sai trái.

Tại Đại hội XIII của Đảng, mô hình KTTT định hướng XHCN được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Đó là nền KTTT hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Quan điểm cho rằng Việt Nam phát triển KTTT thì không thể xây dựng CNXH và chủ trương gắn KTTT với định hướng XHCN như gắn “nước với lửa” là không có cơ sở khoa học, đã bị thực tiễn bác bỏ. Đây là cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; là luận cứ khoa học để đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị và kinh tế của các thế lực thù địch.

Đảng ta do Bác Hồ sáng lập, tổ chức giáo dục và rèn luyện, được  soi sáng bằng lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, hơn 93 năm qua một lòng một dạ vì nước vì dân, Đảng đã biết làm gì và làm như thế nào để đất nước có hòa bình, độc lập, tự do, thì chắc chắn ngày nay Đảng sẽ biết cần phải làm gì tốt hơn để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giầu đẹp, văn minh; nhân dân có cuộc sống hạnh phúc.

Nếu ai còn mơ hồ về điều đó, xin hãy đọc lại Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chiêm nghiệm lại tất cả những khó khăn, gian khổ mà 93 năm qua Đảng đã trải qua và phân tích thấu đáo những thành tựu mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành được; chắc chắn sẽ thừa nhận sự thật, sẽ tôn trọng lẽ phải và chân lý.

Nếu còn tiếp diễn sai lầm, phủ nhận nền KTTT định hướng XHCN, các người chẳng những có tội với nòi giống, tổ tông; phụ bạc công ơn đấng sinh thành, dưỡng dục; các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào mà còn gây thêm tội ác đối với chính những người thân yêu của mình. Dù lòng khoan dung, độ lượng và vị tha của nhân dân Việt Nam rộng lớn như biển, trời; song cũng không tha thứ cho những kẻ bán nước, hại dân./.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQGST, H.2021, tr.20.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQGST, H.2021, tr.59.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt