17 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
spot_img

Sự bình yên của quốc gia cần Nhà nước ta vững mạnh

Sự bình yên của quốc gia cần Nhà nước ta vững mạnh

Dương Phương Duy

Giá trị của lẽ phải thuộc về Nhà nước của dân, do dân và vì dân

Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực quan trọng này. Đây là vấn đề cơ bản, hệ trọng, rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vongcủa Nhà nước, chế độ và lợi ích quốc gia – dân tộc. Đây cũng là quan điểm nhất quán của Đảng ta; là vấn đề có tính quy luật cần nhận thức đúng và thực hiện thống nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Vì vậy, có thể khẳng định: Sự bình yên của quốc gia cần Nhà nước ta vững mạnh.

Thực tiễn chứng minh rằng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là nhân tố cơ bản, hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Vì lẽ đó, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng và thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”.

Điều ấy thật minh bạch, rõ ràng! Định hướng nhận thức và thực hiện thật chính xác, được đại đa số người dân Việt Nam thấu triệt và ra sức phát huy vai trò, trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng Nhà nước kiến tạo, liêm chính và phát triển; là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đây là những vấn đề chiến lược trọng yếu, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau bởi sai sót của một vấn đề nào đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực khác và ngược lại. Nhờ đó, nó đem lại niềm tin, sự bảo đảm chắc chắn cho sự bình yên của quốc gia, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển của mỗi người dân.

Thế nhưng, những người bất mãn, bất đồng chính kiến, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta và một bộ phận người dân do thiếu thông tin, nhận thức chưa đầy đủ giá trị, ý nghĩa và sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và sự cần thiết phải thảo luận nghiêm túc vấn đề này tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, coi đó là nhiệm vụ không thể thiếu trong thời kỳ mới.

Với “cách nhìn” nhìn méo mó, thiên kiến, hẹp hòi, những người chống đối Đảng đã đưa ra những ý kiến “lệch lạc”, thiếu thiện chí về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và một chuỗi hành vi “chọc gậy bánh xe”, “đổ thêm dầu vào lửa” để gây bạo loạn chính trị – xã hội, phủ nhận thành quả cách mạng do chính nhân dân và người thân yêu của mình xây đắp nên; chống lại Đảng, Nhà nước, chà đạp lên sự hy sinh xương máu, tuổi trẻ, tính mạng của những người đã đem lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay. Tội ác của chúng thật đáng trách, sự vô liêm sỉ của chúng thật đáng rủa nguyền.

Với những ý kiến ngang ngược, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, chúng trâng tráo cho rằng, Đảng “phải từ bỏ mục tiêu, mô hình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN” và yêu cầu Đảng “phải học tập kinh nghiệm của các nước phương Tây về xây dựng Nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa, nhất là thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo chuẩn mực tư sản phương Tây”. Theo chúng, đó là cách làm “đúng quy luật khách quan, không phải mò mẫm mất thời gian, tốn công sức, lại hiệu quả”. Phát ngôn những điều sai trái ấy, chúng tự tước bỏ quyền công dân của mình, chấp nhận làm tay sai cho giặc; lương tâm sẽ “xử án” chúng, pháp luật sẽ trừng trị chúng.

Phụ họa với sự sai trái ấy, không ít kẻ xấu coi đây là “con đường ngắn nhất để đạt được tự do, dân chủ, nhân quyền”, “tránh được tệ nam tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực” và “tâm lý phong kiến trong trị vì đất nước của bọn vua tôi” cũng như những rào cản khác đang vây hãm, cản trở sự phát triển của Việt Nam. Chúng tin tưởng mù quáng rằng cách tân, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, thực hiện “pháp quyền tư sản, Việt Nam mới mau chóng xích lại gần phương Tây hơn”. Chúng đã quên hoặc cố tình quên những bài học mà các nước phụ thuộc phương Tây đang mắc phải…

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, cơ sở pháp lý vững chắc để Quân đội và Công an vững mạnh hơn

Chúng ta kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng “gốc dễ mọi sai lầm của Quân đội, Công an là do chế độ đảng độc tài và Nhà nước Việt Nam tham nhũng, quan liêu sinh ra” cũng như thái độ thổi phồng hạn chế, yếu kém của cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ – sản phẩm của chế độ XHCN”. Đồng thời, kịch liệt phản bác các quan điểm sai trái cho rằng “một số sĩ quan cấp tướng, cấp tá của quân đội, công an bị kỷ luật đến mức phải truy tố, ngồi tù, khai trừ đảng, lực lượng vũ trang đã mất sức chiến đấu” nên “không thể bảo vệ được chủ quyền, biển, đảo từ nguy cơ xâm lược của phương Bắc”. Đúng là chiêu trò “bốc lửa bỏ bàn tay”, “tự mình chọc mắt mình”, không tự biết mình đang nói nhảm nhí gì, sống ở đâu, được thừa hưởng lợi ích gì.

Gần đây, một số phần tử bất mãn còn tung lên mạng xã hội, phán rằng, “Để duy trì “lợi ích nhóm” và khắc phục tình hình suy thoái, tha hóa, biến chất, Đảng Cộng Việt Nam buộc phải đưa ra Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bàn về vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN để “vớt vát uy tín, vị thể cầm quyền”. Trắng trợn hơn chúng còn tuyên bố “Việt Nam sẽ thất bại vì Nhà nước quan liêu, tham nhũng, không có luật pháp”. Từ đó, chúng kết luận: “Hội nghị Trung 6 hay 16 Hội nghị Trung ương nữa Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể cứu vãn tình thế bởi Nhà nước XHCN đã mọt ruỗng từ bên trong”, Đảng “không cần phải bàn về vai trò quản lý của Nhà nước đối với quân đội, công an, quốc phòng, an ninh”, v.v..

Các quan điểm nêu trên là sai trái, vừa phủ nhận sạch trơn lịch sử cách mạng; phủ nhận sự hy sinh xương máu, mồ hôi, nước mắt và công sức của chính những người thân yêu đã sinh ra nuôi dưỡng chúng, vừa thể hiện sự bế tắc, cùng đường của những kẻ nói càn, nói bừa, nói ẩu; có mắt mà phải giả mù, có tai mà phải giả câm, có lương tâm mà phải giả lú lẫn, chỉ vì sự ghen ghét, tức tối, thù hận, tham vọng, sở thích và chút quyền lợi cá nhân nên không thể “cải tà quy chính”, tự chà đạp thô bạo lên tổ tiên, giống nòi, quê cha, đất tổ và người thân yêu của mình. Sự trả giá ấy có đáng hay không, làm những việc thất đức ấy có nên không? Nếu còn chút lương tâm, các người nên sám hối, cải tà quy chính còn kịp đấy.

Với mưu đồ phá hỏng Hội nghị Trung ương 6 và cản trở nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, bài xích, phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chống Quân đội và Công an – chỗ dựa tin cậy và là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, những kẻ chống đối đã tự lấy đá ghè vào chân mình. Chúng biết rất rõ: Kể từ khi Quân đội ta ra đời đến nay, gần 78 năm, những kẻ phản dân, hại nước đã điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam nhưng chúng đành bó tay, chẳng thể làm gì hơn; phải “ẩn nấp, giấu mặt” đánh lén, chơi trò “ném đá giấu tay” thử hỏi, các người sẽ làm được gì, ngoài sự gây rối giống như “ruồi, muỗi” rình hút máu, hại người.

Nhân dân ta đều biết rõ: Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bàn về việc tiếp tục xây dựng và thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là một trong số các nội dung quan trọng đã được xác định trong Chương trình làm việc toàn khóa vì nó cần thiết, cấp bách để Trung ương cho ý kiến đánh giá kết quả, thành tựu đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; từ đó thống nhất quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cho nó vận hành thông suốt, thống nhất trong bộ máy nhà nước và các lĩnh vực xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới, cớ sao kẻ xấu lại xuyên tạc, cho rằng Hội nghị Trung ương 6 lần này là không cần thiết, là việc làm vô nghĩa ?!

Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, thực tế đang đặt ra sự cần thiết phải có hành lang pháp lý phù hợp hơn để xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đây “không phải trò chơi” mà là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của công tác quân sự, quốc phòng, an ninh ở nước ta hiện nay; thiết thực góp phần tăng cường vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà nước ta – nơi hội tụ niềm tin, lòng dân – ý Đảng và sự khởi nguồn sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Để đập tan các quan điểm sai trái, vấn đề có tính nguyên tắc là: (a) Nhận thức đúng và khắc phục sự lệch lạc cho khi rằng, nếu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Công an thì Đảng sẽtiếm quyền, làm thay Nhà nước, sẽ gây cản trở việc thực hiện vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước; (b) Ngược lại, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước sẽ dẫn đến hạ thấp uy tín, vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an; (c) Đối lập sự lãnh đạo của Đảng với sự quản lý của Nhà nước, làm rối rắm thêm công tác quản lý quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đó là việc làm cần thiết bởi thực hiện tốt ba vấn đề trên là góp phần phòng, chống “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, khôngbị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Vì vậy, cần thực hiện tốt một số nội dung biện pháp sau:

(1) Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp và các bộ luật, pháp lệnh, nghị định có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc… tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực thi các nhiệm vụ quan trọng này.

(2) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là các văn bản luật hành chính, tài chính, đất đai, dân sự, lao động, hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, kinh tế, quốc tế có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc…

 (3) Tiếp tục xậy dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính liên quan đến lực lượng vũ trang, quốc phòng và an ninh.  (4) Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đủ sức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới./.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất