26 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
spot_img

Thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin và quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin và quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhân Văn

Tự tin, kiên định, vững vàng trước các hành vi xuyên tạc, vu khống, chống phá của các thế lực thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ cấp bách, “công việc cần làm ngay và luôn luôn” của các cơ quan báo chí cách mạng – lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ báo chí cách mạng nhằm tách báo chí ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; từng bước chi phối báo chí, truyền thông. Qua đó, tác động, can thiệp sâu vào thể chế, chính sách, bộ máy của Đảng, Nhà nước. Báo chí Quân đội là một mục tiêu trọng điểm trong âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thông qua các tin, bài viết, video clip có nội dung xấu, độc, các thế lực thù địch đòi Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mở rộng dân chủ, quyền tự do báo chí theo kiểu phương Tây, tiến hành “phi đảng hóa báo chí”, “phi chính trị hóa” quân đội để lôi kéo, kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ đội ngũ nhà báo – chiến sĩ. Thông đó, hướng lái các cây bút – sĩ quan trẻ “chệch hướng”, “lạc đường”, dao động, ngả nghiêng, từng bước đổi màu, đổi hướng, thay đổi tầm nhìn, quan điểm, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; không còn tận tụy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Vì vậy, giữ vững và phát huy vai trò, sức mạnh của Báo chí Quân đội – một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu của “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, là việc làm cấp bách, thiết thực trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Không thể phủ nhận sự lớn mạnh, sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng sâu rộng, to lớn của Báo chí Quân đội

Hơn ai hết, các thế lực thù địch hiểu biết sức mạnh, uy tín và vị thế của Báo chí Quân đội trong “binh đoàn chủ lực” báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trên Báo Quân đội nhân dân; “Nhận diện sự thật” trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam; các chuyên trang, chuyên mục “chống chiến lược diễn biến hòa bình”, “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên trên tất cả các báo, đài, tạp chí của quân đội. Họ vô cùng run sợ và cảm nhận sự “mất thiêng”, “mất an toàn” trong sự tồn tại nên dồn sức, tập trung chĩa mũi dùi chống phá Báo chí Quân đội – một trong những điểm tựa vững vàng, chắc chắn nhất trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm suy yếu Đảng, “phi đảng hóa báo chí quân đội”. Âm mưu, thủ đoạn, hoạt động ráo diết, điên cường chống phá Báo chí Quân đội thời gian qua đã chứng minh sự bất lực, việc làm sai trái của các thế lực thù địch. Đó là điều không thể chấp nhận.

Bởi vì, cùng với sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta, Báo chí Quân đội không ngừng phát triển, tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt, nhất là về quy mô, tổ chức, lực lượng, loại hình; sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong đời sống, cộng đồng xã hội và trong quân đội; nhất là những cống hiến quan trọng của Báo chí Quân đội trong tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các thế lực thù địch hoảng sợ và không muốn Báo chí Quân đội đạt được những thành tựu mới.

Thực tế chỉ ra rằng, hiện nay các cơ quan Báo chí Quân đội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép đều đang hoạt động hiệu quả, đó là các loại hình: Báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và báo điện tử. Trong đó, Báo Quân đội nhân dân; Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội; Điện ảnh Quân đội nhân dân… là những cơ quan báo chí nổi tiếng về kỷ luật tự giác nghiêm minh, có bề dày lịch sử truyền thống vẻ vang, có uy tín lớn, sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc và trên thế giới, được Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Cùng với đó, đội ngũ nhà báo – chiến sĩ ở các cơ quan báo chí trực thuộc các quân khu; quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường và các tạp chí trực thuộc một số đầu mối đơn vị lớn, đặc thù, luôn đồng hành, cùng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và tác dụng trong giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển Báo chí Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển hệ thống Báo chí Quân đội, tiếp tục đầu tư nâng cấp, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, nhất là đầu tư phát triển nhân tố con người, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Trong đó, Báo Quân đội nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép phát triển theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, hiện đại. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam được xác định là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia.

Điều đó đã và đang làm cho các thế lực thù địch không thể thực hiện được âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội. Họ coi đó là lực cản lớn nhất trong xóa bỏ nền tảng tưởng của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, họ ráo diết sử dụng các chiêu trò chống phá, hạ thấp uy tín, vị thế, sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng của Báo chí Quân đội, xuyên tạc, nói xấu đời tư của một số đồng chí lãnh đạo, phóng viên. Họ không muốn Báo chí Quân đội tuyên truyền động viên, cỗ vũ cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục phấn đấu và có những đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, quân sự – quốc phòng. Đó là lý do giải thích vì sao, Báo chí Quân đội càng phát triển, càng lập chiến công mới thì các thế lực thù địch càng ra sức chống phá quyết liệt với các chiêu trò vu không, xuyên tạc hèn hạ, đen tối.

Với vị trí, vai trò, uy tín và thế mạnh của người lính Cụ Hồ, không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh; đội ngũ nhà báo – chiến sĩ luôn xung kích đi đầu, có mặt tại các “điểm nóng” khi Tổ quốc và Đảng cần. Bằng trái tim nhiệt huyết và khối óc của mình, các nhà báo – chiến sĩ đã kịp thời đưa đến cho bạn đọc toàn quân, toàn quốc những tin, bài, video clip mới nhất, là món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội và nhân dân. Các giải thưởng báo chí quốc gia, “Búa liềm vàng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’ được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trao cho các nhà báo – chiến sĩ ngày càng nhiều đã nói lên sự cống hiến to lớn, thầm lặng, vẻ vang ấy. Các nhà báo – chiến sĩ xứng đáng là dũng sĩ xung kích nơi tuyến đầu của “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng trong quân đội, góp phần cùng đội ngũ phóng viên cả nước kịp thời cung cấp thông tin, định hướng chính trị, dư luận xã hội, dẫn dắt nhận thức và hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó; đem lại niềm tin, tri thức mới cho bộ đội và nhân dân; được Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Báo chí Quân đội là một kênh quảng bá, nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của đất nước, văn hóa, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, làm cho hình ảnh, uy tín, truyền thống, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng trong tình hình mới.

 Sự thật này đã bác bỏ mọi thông tin xấu, độc; quan điểm sai trái, bịa đặt về “bão lớn trong cơ quan báo chí quân đội”; “báo chí quân đội chỉ là công cụ phục vụ nhóm lợi ích trong quân đội, không vì lợi ích của nhân dân”, “nội bộ mất đoàn kết”, “đả phá lẫn nhau” hay vu khống các nhà báo – chiến sĩ lợi dụng bài viết để thăng quan tiến chức không chính đáng, “vơ vét, tư túi cá nhân”, v.v..

Tiếp tục đổi mới, kiên quyết, kiên trì thực hiện tôn chỉ, mục đích và phương châm hoạt động “vì nhân dân phục vụ!”

Để vạch trần bản chất giả dối, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lừa bịp, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch; luôn thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của mình; Báo chí Quân đội cần tập trung làm tốt những vấn đề chính sau đây:

(1) Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các nhà báo – chiến sĩ. Giúp họ trau dồi kiến thức chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng phát hiện những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, phát huy năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá và đưa ra những dự báo sát đúng, có tính khả thi, không để bị động, bất ngờ.

 (2) Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực, tự giác của đội ngũ nhà báo – chiến sĩ trong thực hiện mục đích, tôn chỉ của tờ báo: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ phóng viên, biên tập viên; có cơ chế bảo vệ những nhà báo – chiến sĩ có ý tưởng sáng tạo, dám xung kích vào việc khó, sẵn sàng đến “điểm nóng”, nơi tuyến đầu; không ngừng đổi mới, thi đua, sáng tạo để tìm ra phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả; có chiều sâu trong giáo dục, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, góp phần răn đe, cảnh cáo các đối tượng thiếu thiện chí, bất mãn, thù địch.

(3) Nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tri thức khoa học quân sự; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có niềm tin khoa học vững chắc vào đường lối của Đảng để truyền cảm hứng, niềm tin, nghị lực, sức mạnh, làm cho cán bọ, chiến sĩ và nhân dân tin tưởng vào các thông tin, thông điệp mà Báo chí Quân đội đưa đến cho họ là chính xác, thấu tình đạt lý. Nhà báo – chiến sĩ tự tin, bình tĩnh xử lý mọi tình huống, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội hiện nay.

 (4) Làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật, an toàn, không để lộ, lọt, mất thông tin, phát ngôn sai phạm; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội; đề cao cái đẹp, cái nhân văn, cao thượng, tôn vinh, trân trọng cái đúng, cái tốt, chiến thắng cái cũ, cái ác, quan điểm sai trái, tiêu cực… Nhà báo – chiến sĩ biết tự bảo vệ mình trước những âm mưu, thủ đoạn vu khống, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Kịp thời xử lý nghiêm minh, có lý, có tình đối với các cá nhân, tổ chức trong cơ quan báo chí vi phạm kỷ luật làm báo, kỷ luật quân đội, kỷ luật phát ngôn …

(5) Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các chuyên trang, chuyên mục, phấn đấu để thông tin, tuyên truyền ngày càng phong phú, sinh động, hấp dẫn và bổ ích. Phát huy hơn nữa thế mạnh, ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường chất lượng các tuyến bài viết tích cực để định hướng chính trị, dư luận xã hội lành mạnh, giúp bạn đọc nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tiếp nhận thông tin tích cực, phòng tránh các thông tin tiêu cực, xấu, độc.  (6) Xây dựng các cơ quan Báo chí Quân đội phát triển theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đội quân chủ lực hùng hậu, tinh nhuệ của báo chí cách mạng Việt Nam./.

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất