20 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
spot_img

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả cao nhất, trở thành ngày hội của toàn dân

Sáng 21-1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội nghị do Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) chủ trì, nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng là các Phó Chủ tịch, Ủy viên HĐBCQG, lãnh đạo các tiểu ban thuộc HĐBCQG…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Cả nước ta  ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả cao nhất, trở thành ngày hội của toàn dân -0
Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch HĐBCQG, quán triệt Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ủy viên HĐBCQG, trình bày hướng dẫn về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐBCQG trình bày một số nội dung gồm hướng dẫn việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả cao nhất, trở thành ngày hội của toàn dân -0
Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức.

Để bảo đảm dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3- 2 đến ngày 17-2-2021. Để bảo đảm kịp tiến độ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4-2-2021. Bên cạnh đó, việc hiệp thương lần hai hoàn thành trước ngày 19-3; và hiệp thương lần ba xong trước ngày 18-4-2021…

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Ủy viên HĐBCQG, Chánh Văn phòng HĐBCQG, trình bày Kế hoạch của HĐBCQG về triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội nghị đã nghe bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nêu bật mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và những chủ trương, phương hướng lớn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung, công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, vào ngày 23-5 sắp tới.

Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Chính trị, lãnh đạo Chính phủ, HĐBCQG, Ban Tổ chức T.Ư và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phổ biến, giới thiệu một số văn bản quan trọng về cuộc bầu cử. Đây là những văn bản quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử.

Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐBCQG, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử, như quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp vào cuối tuần này để xem xét cơ cấu sau đó thông báo về các địa phương. Sau đó sẽ tiến hành việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lập và công bố danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử… để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thật sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Nguồn: nhandan.com.vn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi chúng tôi

90,393Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
26Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Tin mới nhất

Hương Sen Việt