Xuyên tạc bài viết nhằm bôi nhọ chế độ

Trung Dũng

Vừa qua, GS-TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước.

Ấy thế mà, có một tác giả có tên Nguyễn Tô Hiệu cũng tung một bài viết sặc mùi phản động loan tải trên trang mạng với cái tít “Về bài viết hoang tưởng và đẫm lệ của Tổng Bí thư”. Đọc mà thực sự thấy bức xúc, nên tôi muốn trao đổi với ông Nguyễn Tô Hiệu đôi điều:

Ông có cái tên, có thể là bố mẹ ông đặt cho, hoặc ông tự gán cho mình một bút danh “Nguyễn Tô Hiệu”, ông đã lấy tên của một nhà hoạt động cách mạng cộng sản tiền bối, kiên cường của Việt Nam ở thế kỷ trước đó là đồng chí Tô Hiệu (1912-1944). Thế mà đọc bài viết của ông hôm nay tôi chỉ thấy sặc mùi phản động, phản đảng, phản đối chế độ. Chẳng hiểu ông có xúc cảm đến đâu mà khi ông nghe phát thanh viên trên Đài Truyền hình Việt Nam đọc toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà mắt ông “đẫm lệ như đang nghe những lời ai điếu tiễn đưa chủ nghĩa xã hội (CNXH) về thế giới bên kia”? Có lẽ ông đang bị “tẩu hỏa nhập ma” chăng? Hay là ông mơ thấy Karl Marx-Friedrich Engels trong“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ngày 21/2/1848 cách đây 173 năm, trong đó có câu bất hủ “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”.

Thứ nhất, ông nói về vấn đề “Lợi bất cập hại” với góc nhìn hạn hẹp, thiếu thiện chí, bi quan, chán nản, sống bằng “năng lượng tiêu cực”, cho nên ông nhìn bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam chỉ toàn thấy những gam màu tối. Thật là buồn cho trình độ hiểu biết của ông, ông chỉ nhìn thấy một số hạn chế, yếu kém của xã hội hiện nay để ông bôi bác, so sánh với tính ưu việt của CNXH. Thưa với ông rằng, Việt Nam hiện nay đang ở “thời kỳ quá độ đi lên CNXH” chứ chưa phải là “cái đích cuối cùng của CNXH”. Ông còn đi đến kết luận “Bài viết của ông Trọng “lợi bất cập hại” thì thật là ấu trĩ hết chỗ nói. Một cách nhìn khách quan và thẳng thắn, phải thừa nhận rằng phần viết về chủ nghĩa tư bản của Tổng Bí thư rất sâu sắc, chuẩn cả về lý luận lẫn thực tiễn, Tổng Bí thư đã khẳng định những mặt mạnh và chỉ rõ những hạn chế của chủ nghĩa tư bản, làm cho những ai thuộc chủ nghĩa tư bản nếu có đọc cũng phải tâm phục, khẩu phục chứ không “cay mũi” như những loại tiểu nhân.

Thứ hai, ông nói về vấn đề “Lộng giả có thành chân?” đã chứng tỏ ông rất tráo trở, đánh tráo khái niệm, ông bấu víu vào “nhà đấu tranh dân chủ Đào Tiến Thi”- kẻ luôn tự khoe là ủy viên BCH Hội Ngôn ngữ Việt Nam lại chính bị hội này ruồng bỏ, tẩy chay không thèm mời tham dự Đại hội của Hội Ngôn ngữ Việt Nam năm 2016, lý do vì sao chắc ông cũng biết. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn tham khảo ý kiến của các người bạn của Đào Tiến Thi, hoặc bên An ninh Văn hóa-Thông tin-Truyền thông sẽ rõ. Ông còn mượn mấy dòng phân tích “cây bút Jackhammer Nguyễn”, một nhân vật rời bỏ Tổ quốc, sống lưu vong ở nước ngoài, bệnh hoạn, luôn ăn cắp ý tưởng của ông này, bà kia cũng thô bỉ như mình để ăn theo nói leo và là điển hình của loại hành nghề dựng chuyện bịa đặt, viết bậy, viết bạ, xuyên tạc, vu khống, đó mới chính là cáo già của “Lộng giả thành chân”.

Về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa, bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với  chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản”. Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, song nó có những mặt mạnh và cũng có những hạn chế, không phù hợp với chế độ XHCN, do đó đòi hỏi phải vận dụng một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, sáng tạo. Việt Nam đã xác định phải tôn trọng quy luật phát triển kinh tế thị trường, nhưng cũng phải đi liền với việc giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, do đó mới tạo được sự đồng thuận trong cả nước để hình thành Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đây là một trong những đột phá về lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ rất rõ “Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”. Còn đối với các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, chúng luôn xuyên tạc và bóp méo sự thật, phủ nhận sạch trơn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ vũ cho đa nguyên, đa đảng. Đại dịch covid-19 càng tỏ rõ tính ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe an toàn cho người dân là trên hết, trước hết, bảo đảm đời sống, hỗ trợ cho người nghèo, vùng miền núi, khó khăn; chi viện sức người, sức của cho các vùng dịch, chi ngân sách mua vaccine và trang thiết bị y tế, không thả nổi theo cơ chế thị trường. Một cách khiêm tốn, khách quan nhìn nhận ta hơn hẳn các nước khác, trong điều kiện dịch bệnh, nhiều nước khủng hoảng kinh tế phát triển âm, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 kinh tế Việt Nam vẫn phát triển dương, thế giới đã thừa nhận và khâm phục Việt Nam.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tâm huyết, trách nhiệm, hội tụ đủ tầm cỡ lý luận và thực tiễn đã truyền tải những thông điệp đến các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường duy nhất đúng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng dân tộc Việt Nam đã lựa chọn, đó cũng là niềm khát khao của nhân dân Việt Nam mong muốn một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước vươn lên một tầm cao mới. Vậy nên Nguyễn Tô Hiệu đứng có bày trò “Cáo đội lốt thỏ” để “khóc thuê” cho những thành phần bất mãn, tráo trở, chỉ tìm mọi cách gây rối, chống phá đất nước và cuộc sống bình yên của người dân Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây